SOŁTYS ZIEMI KRAŚNICKIEJ 2021

Najbardziej aktywni sołtysi z powiatu kraśnickiego zostali docenieni! A to za sprawą Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej, która już po raz kolejny zorganizowała konkurs na Sołtysa Ziemi Kraśnickiej. Poprzez organizację konkursu promowane są osoby , które podejmują działania  na rzecz integracji społecznej.  Do konkursu zgłoszonych zostało 11 kandydatów.

 

O celach jakie  niesie za sobą organizacja konkursu mówi Prezes Zarządu LGD Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos „ Zależy nam aby docenione zostały inwestycje na rzecz sołectwa, prowadzone właśnie z inicjatywy sołtysa, a także organizacje ciekawych przedsięwzięć, wydarzeń i projektów. Sołtysi integrują mieszkańców, sprawiają, że miejscowości tętnią życiem każdego dnia. „Sołtys Ziemi Kraśnickiej” 2021 to doskonała okazja do zaprezentowania wyjątkowych osób zaangażowanych w życie małych ojczyzn. Mamy wspaniałych sołtysów, którzy naprawdę aktywnie działają i dużo robią dla swoich miejscowości. Chcemy ich doceniać i promować, bo nie jest łatwo być sołtysem-aktywnym liderem w dzisiejszych czasach.”

Jak przekonują historycy sołtysi w Polsce byli już w XIII wieku. “Sołtysi są jedyną z najstarszych, jeśli w ogóle nie najstarszą instytucją państwa polskiego od XIII po XXI w. Przetrwali Piastów, Jagiellonów, państwo Krzyżackie, Andegawenów, Wazów, Królów elekcyjnych, państwo rozbiorowe i PRL.” – czytamy na stronie Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

 

W tym roku konkurs został rozstrzygnięty 26 marca 2021r. Laureatami konkursu zostali:

Annopol- Barbara Rudy (Sołectwo Borów)

Dzierzkowice- Aneta Piekarz (Sołectwo Dzierzkowice-Góry )

Gościeradów- Beata Blat (Sołectwo Salomin)

Kraśnik- Ryszard Kowal (Sołectwo Słodków Trzeci)

Urzędów- Michał Kołbuk (Sołectwo Zakościelne)

Szastarka- Maria Buczek (Sołectwo Huta Józefów)

Trzydnik Duży – Edyta Wójcik (Sołectwo Olbięcin)

Wilkołaz- Andrzej Skrabucha (Sołectwo Wilkołaz Trzeci)

Zakrzówek- Jan Żuraw (Sołectwo Zakrzówek)

 

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami laureatów konkursu .

Pani Barbara Rudy Sołtys Sołectwa Borów ( gmina Annopol) pełni funkcję sołtysa od 2014 roku. Przez ten czas zainicjowała i zrealizowała takie inwestycje jak: termomodernizacja budynku PSP w Borowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej , budowa siłowni zewnętrznej, placu zabaw, budowa i remont dróg na terenie sołectwa. Przybliżona wartość inwestycji  to kwota 671 376,46 zł . Ale działalność Pani Barbary wykracza też poza funkcje sołtysa, ponieważ bardzo aktywnie działa ze stowarzyszeniami przy np. Obchodach rocznicy Pacyfikacji Borowa i okolic ( 2 lata), współpraca z OSP Borów i dofinansowanie OSP, a współpraca z władzami gminy układa się bardzo dobrze .

Pani Aneta Piekarz Sołtys Sołectwa Dzierzkowice Góry ( gmina Dzierzkowice) pełni funkcję sołtysa od 2014 roku. Przez ten czas zainicjowała i zrealizowała  takie inwestycje jak: utwardzenie dróg polnych , budowa chodnika, drugi i trzeci etap budowy drogi gminnej  tzw. Kraśnickiej, budowa oświetlenia ulicznego, nowa nawierzchnia bitumiczna. Pani Aneta organizuje wspólne akcje społeczne z mieszkańcami np. akcje porządkowe , poprawa estetyki sołectwa. Pani Aneta współpracuje ze Stowarzyszeniami na terenie Gminy Dzierzkowice.  Mobilizuje mieszkańców  sołectwa do aktywności w życiu lokalnym. Pani Aneta również aktywnie uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy i Komisjach Rady Gminy podczas których składa wnioski i petycje. Bierze udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Urząd Gminy.

Pani Beata Blat Sołtys Sołectwa Salomin ( gmina Gościeradów) pełni funkcję sołtysa pierwszą kadencję. Pani Sołtys zgłasza i nadzoruje remonty dróg gminnych. Jest obecna przy odbiorach kruszywa, jak również towarzyszy przy pracach związanych z ich rozdysponowaniem. Bardzo istotnym działaniem była likwidacja dzikiego wysypiska śmieci, które szpeciło tereny rekreacyjne m stanowiło zagrożenie ekologiczne i dla bezpieczeństwa mieszkańców. Pani Beata dba o  otoczenie Domu Dziennego Pobytu dla osób starszych oraz wszelkie tereny użytkowane komunalnie przez mieszkańców. Za jej kadencji udało się przeprowadzić wiele remontów np. w lokalnej remizie. Pani Sołtys dba o to żeby Salomin był jednością i zwraca szczególną uwagę na działania integracyjne. Nigdy nie odmówi pomocy a do tego jest kobietą czynu. Jest druhną w OSP w Salominie i razem z prezesem dba aby jednostka się rozwijała.

Pan Ryszard Kowal Sołtys Sołectwa Słodków Trzeci (gmina Kraśnik) pełni funkcję od 2011 roku. Pan Sołtys zainicjował i zrealizował kompleksowy remont świetlicy, położenie nawierzchni asfaltowej  na drodze łączącej drogę przez wieś z drogą powiatową do Szastarki, modernizację drogi od Stróży Kolonii do Wsi Słodków Trzeci , budowa chodnik we wsi, remont pomnika pomordowanych w czasie II Wojny Światowej. Oprócz inwestycji komunalnych Pan Ryszard przeprowadził akcję sadzenia krzewów przy zatoce autobusowej, poprawa otoczenia przy zabytkowej kapliczce, porządkowanie przystanków

autobusowych. Pan Sołtys współpracuje ze Stowarzyszeniem Kobiet Nowoczesnych oraz organizuje stoiska podczas dożynek gminnych i powiatowych.

Pan Michał Kołbuk  Sołtys Sołectwa Zakościelne (gmina Urzędów) od 2019 roku.  Jest to młody i bardzo aktywny obywatel. W czasie trwania kadencji Pana Michała zostały zainicjowane i zrealizowane takie inwestycje jak poprawa przejezdności dróg gminnych, regulacja przepływu wody opadowej z pól, wywóz kruszywa na ul. Nadrzeczną, montaż lustra drogowego na ul Nadrzecznej.  Pan sołtys organizuje wspólne akcje społeczne z mieszkańcami m.in. naprawianie szkód drogowych gminnych w sołectwie, rozwożenie tłucznia i kamienia na drogi gminne, współpraca z mieszkańcami i gminą przy realizacji założeń przyjętych w funduszu sołeckim, organizowanie corocznych spotkań integracyjnych z mieszkańcami, organizacja dożynek itp. Pani Michał współpracuje aktywnie z OK Urzędów, jest strażakiem  OSP w Urzędowie, członkiem Orkiestry Dętej z Urzędowa, członkiem chóru parafialnego i członkiem zespołu VOX Celestis. Pan Sołtys jest osobą cieszącą się uznaniem mieszkańców.

Pani Maria Buczek Sołtys Sołectwa Huta Józefów (gmina Szastarka). Pani Maria pełni funkcję sołtysa od 4 kadencji. Przez ten czas zainicjowała i zrealizowała  poprawę jakości dróg na terenie sołectwa , budowę parkingu koło Kościoła, budowę oświetlenia na terenie sołectwa oraz wiele innych. Dba o utrzymanie porządku na terenie Huty Józefów , organizuje prace gospodarcze na terenie cmentarza, propaguje wśród mieszkańców prawidłowej segregacji odpadów. Jest Radną Gminy Szastarka, jest członkiem Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich w Hucie Józefów. Aktywnie pomaga przy organizacji dożynek gminnych, odpustów parafialnych oraz innych uroczystości na terenie gminy.

Pani Edyta Wójcik Sołtys Sołectwa Olbięcin (gmina Trzydnik Duży). Pani Edyta jest sołtysem pierwszą kadencję podczas której zainicjowała i zrealizowała takie inwestycje jak zakup umundurowania dla OSP, naczyń i garów do świetlicy wiejskiej, udrażnianie części rowów melioracyjnych w sołectwie. Pani Sołtys  wraz z mieszkańcami organizuje akcje porządkowe, akcje szerzenia i propagowania kultury ludowej. Aktywnie współpracuje z mieszkańcami. Wraz z OSP rozwoziła maseczki ochronne wśród mieszkańców. Pani Edyta współpracuje z LGD Kraśnik poprzez Klub Nowoczesnych Kobiet .

Pan Andrzej Skrabucha Sołtys Sołectwa Wilkołaz Trzeci (gmina Wilkołaz), pełni funkcję sołtysa drugą kadencję. Zainicjował i zrealizował wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie altany na placu przy świetlicy na kwotę ok 35 tyś zł. Zorganizował wraz z mieszkańcami Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze i kulinarne wraz z KGW. Dba o estetykę wokół świetlicy wiejskiej w sołectwie. Pan Andrzej aktywnie współdziała ze Stowarzyszeniem Przyjaciół  Wilkołaza, GOK w  Wilkołazie oraz „Waleczne Żółwie”. Współpracuje z władzami Gminy.

Pan Jan Żuraw Sołtys Sołectwa Zakrzówek (gmina Zakrzówek) Funkcję sołtysa pełni funkcje sołtysa nieprzerwanie od 1991r. i nie sposób wymienić wszystkich inwestycji i remontów przy których współuczestniczył. Biorąc pod uwagę ostatnie lata brał udział przy pracach budowlanych w szkole w Zakrzówku, współpracował przy budowie i odnowie dróg wewnętrznych w miejscowości Zakrzówek, modernizacji centrum Zakrzówka, budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej itp. Pan Sołtys współpracuje z ludowym zespołem Błękitne Korale , KGW w Zakrzówku, sportowym klubem sportowym LKS STOK oraz OSP w Zakrzówku. Zawsze stara się wspierać i pomagać im w potrzebie. Niejednokrotnie dzięki jego zaangażowaniu został zakupiony sprzęt przeciwpożarowy dla jednostki straży czy sprzęt sportowy dla klubu sportowego. Pan Jan był inicjatorem powołania Komitetu Remontu Dzwonów.

 

Wybrani w konkursie zorganizowanym przez Lokalna Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej sołtysi, to bardzo zaangażowani społecznicy z wieloma pomysłami na przyszłość.

Jeśli ktoś myśli, że funkcja sołtysa to bułka z masłem, myli się. Co prawda, w każdym z samorządów w Polsce zakres obowiązków sołtysa może być inny. Z reguły odpowiedzialny jest on za organizowanie zebrań wiejskich, podczas których omawiane są sprawy z życia publicznego, a więc dotyczące dróg, infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy energetycznej, szkół oraz przedszkoli. Poza tym na jego barkach często spoczywa aktywizacja kulturalno – społeczna sołectwa, a więc aranżowanie wszelkich imprez okolicznościowych, w tym dożynek, Dnia Dziecka czy Mikołajek.

Każdy sołtys jest też pośrednikiem między wioską, a gminą czy powiatem. To do niego ze skargami czy prośbami często przychodzą mieszkańcy w sprawie wykoszenia poboczy, naprawy studzienki czy odrestaurowania świetlicy. On dalej wszelkie sprawy przekazuje do samorządu, który jest za daną rzecz odpowiedzialny.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu Sołtys Ziemi Kraśnickiej i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach. Do zobaczenia w 2022 roku!