„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”

Poszukujesz wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Zachęcam do skorzystania z oferty

Lubelska Fundacja Rozwoju

i pożyczki Wsparcie na starcie 🙂

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
Do czerwca 2021 r. na terenie woj. lubelskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Z pożyczki skorzystać mogą:
• studenci ostatniego roku studiów wyższych,
• poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
• zarejestrowani bezrobotni lub
• poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.
Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 103 378,60 zł (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).
Oprocentowanie:
 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 0,03 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.
Okres spłaty: do 7 lat.
Karencja – do 12 miesięcy.
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.
W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 31 013,58 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).
Okres spłaty: do 3 lat.
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.
Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:
• brak dodatkowych opłat i prowizji,
• możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,
• szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych
• możliwość umorzenia pożyczki
Szczegółowe informacje:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Lubelska Fundacja Rozwoju
Ul. Rynek 7, 20-111 Lublin
tel. 81 528 53 35, 81 528 53 36