UWAGA! PROŚBA O WSPARCIE DZIAŁAŃ NA ZWIĘKSZENIA ŚRODKÓW NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej to lokalne Partnerstwo : gmin, organizacji, przedsiębiorców oraz mieszkańców na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania w ramach PROW 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wykorzystała ponad 1050000,00 zł na projekty realizowane w 9 gminach naszego powiatu : Annopol, Urzędów, Dzierzkowice, Szastarka, Wilkołaz, Gościeradów, Trzydnik Duży, Zakrzówek, Kraśnik.

Udało się zrealizować kilkadziesiąt inwestycji o wymiarze społecznym            i gospodarczym. Byliśmy i jesteśmy wsparciem dla przedsiębiorców, którzy ze środków PROW 2014-2020 stworzyli ok. 52 miejsc pracy, powstało 39 nowych firm, oraz pomogliśmy w rozwoju 12 firmom.

Istotne wsparcie ze strony LGD skierowane zostało również na przedsięwzięcia o charakterze nieinwestycyjnym. W ramach grantów wspartych zostało ponad 50 lokalnych podmiotów, dzięki czemu zostały zakupione stroje ludowe i inne potrzebne wyposażenie dla działających organizacji, a także organizowane były szkolenia i warsztaty aktywizujące lokalną społeczność i łączące pokolenia.

W nowym okresie programowania środków unijnych w latach 2021-2027 inicjatywa LEADER (wsparcie lokalnych działań społecznych i gospodarczych na obszarach wiejskich) zostanie sfinansowana z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS WPR) 2021-2027, którym będzie zarządzać Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Aktualnie do 15 lutego br. trwają konsultacje społeczne projektu tego dokumentu. W jego planie finansowym przewidziano, że na działanie LEADER będzie nominalnie mniej środków o ponad połowę w porównaniu z aktualnym okresem programowania. Obecnie w PROW 2014-2020 limit środków na działanie LEADER wynosi 787 mln €, a w nadchodzącym okresie programowania planuje się tylko 286 mln €. Kwota ta stanowi 5% alokacji z kwoty 5,72 mld. € wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

Jeśli taka decyzja zostanie wdrożona w życie będzie to oznaczać, że Lokalne Strategie Rozwoju będą wdrażane na niewielkiej części obszarów wiejskich, a funkcjonować może mniej niż połowa obecnie istniejących LGD.

Warto też zauważyć, że zgodnie z założeniami projektu PS WPR w ramach działania LEADER przewidziano szerszy – w stosunku do dotychczasowego – katalog projektów, które mogą uzyskać wsparcie w ramach realizowanych przez LGD lokalnych strategii rozwoju. Ponadto LEADER będzie, odmiennie niż dotychczas, jedynym działaniem, w ramach którego gminy będą mogły finansować inwestycje istotne dla społeczności lokalnej z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich.

W poddanym konsultacjom projekcie PS WPR LEADER jest jedynym działaniem, w ramach którego będzie możliwe wsparcie na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach nie związanych z rolnictwem. Jeżeli zatem LEADER będzie jedynym działaniem wspierającym małe, rodzinne firmy z obszarów wiejskich, to należy rozważyć zwiększenie puli środków do poziomu co najmniej 10 % środków II Filara  wynikających z rozporządzenia o Planie Strategicznym, aby środków finansowych było mniej więcej na tym samym poziomie co w obecnym okresie programowania 2014-2020.

Jeśli uważacie, że Działania Lokalnych Grup Działania powinny być  dalej widoczne na naszym obszarze zabierzcie głos w konsultacjach społecznych i wyślijcie swoje stanowisko do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi drogą elektroniczną w terminie do 15 lutego 2021 r.

Formularz do wysłania opinii jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Instrukcja krok po kroku :

Najpierw wchodzimy do pkt 1 formularza, który nazywa się:

1. Część dokumentu, do którego zgłaszana jest proponowana zmiana

Wybieramy opcję:  Rozdział 6 Plan finansowy

Następnie przechodzimy do pkt. 2

2. Proponowana zmiana

Tutaj wpisujemy: W pkt. 4 na str. 139 zmiana alokacji na podejście LEADER z 5% na 10%

Następnie przechodzimy do pkt. 3

3.Uzasadnienie proponowanej zmiany

Tutaj należy uzasadnić proponowaną zmianę. Warto odnieść się do własnych doświadczeń związanych z inicjatywą LEADER i napisać uzasadnienie swoimi słowami.

Następnie przechodzimy do pkt. 4

4.Podmiot zgłaszający proponowaną zmianę

Należy wybrać właściwą kategorię.

Następnie przechodzimy do pkt. 5

5.Adres email

Tutaj należy podać swój adres e-mail.

Następnie przechodzimy do pkt. 6

6.Dodaj załącznik.

Jeśli mamy jakiś załącznik (powyższe uzasadnienie z pieczątką) to załączamy a jak nie to wysyłamy całość bez załącznika.