Aneksowanie umów na start-up

W związku ze zmianami warunków przyznania i wypłaty pomocy wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła formularz aneksu do umowy o przyznaniu pomocy.

 

Aneks do umowy o przyznaniu pomocy jest zawierany wyłącznie na pisemny wniosek beneficjenta – do pobrania wzór pisma o aneks.

 

Aneks mogą zawierać zarówno Beneficjenci, którzy jeszcze realizują projekt, jak i Ci, którzy już otrzymali II transzę, ale trwa jeszcze tzw. okres trwałości.

 

Wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy w zakresie, który mógłby wpływać na uzyskaną przez operację ocenę punktową przyznaną przez LGD, powinien być poprzedzony uzyskaniem pozytywnej opinii Rady Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej na proponowane zmiany.

 

Zgodnie z zapisami formularza aneksu umowa nie podlega zmianie w zakresie mającym wpływ na spełnienie kryteriów w odniesieniu do minimum punktowego. Zobacz wzór ANEKSU.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

LGD Zielony Pierścień