Poprawa oczywistej omyłki pisarskiej dot. ogłoszenia nr 3/2020/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Ziemi Kraśnickiej informuje o naniesionych poprawkach dot. poprawnego zapisu odnośnie numeru ogłoszenia na w PROTOKOLE Z POSIEDZENIA RADY LGD nr 1/IV/2020.

W załączeniu poprawiony dokument: PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY LGD nr 1/IV/2020.