Wyniki oceny i wyboru dla projektu własnego nr 3/2020/ow

Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji własnej złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie nr 3/2020/OW przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej”.