Piękne widokówki, mapy turystyczne, folder

Piękne widokówki, mapy turystyczne, folder – materiały promocyjne przedstawiające ofertę turystyczną, walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe Gminy Annopol i jednocześnie Ziemi Kraśnickiej przygotowane zostały przez Gminę Annopol w ramach projektu grantowego, na który Gmina pozyskała dofinansowanie za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach PROW 2014 – 2020 w kwocie 8 852,00 zł. Kwota całkowita 12 646,80

Zobaczcie sami czyż to nie jest wspaniały pomysł na promocję naszego regionu

https://www.annopol.info/projekty-z-dofinansowaniem-zewnetrznym/atrakcyjna-gmina-annopol-wykonanie-materialow-promocyjnych/n,164151,zakonczenie-realizacji-projektu-atrakcyjna-gmina-annopol-wykonanie-materialow-promocyjnych.html