TARGI PRACY 2020 – LINKI DO ŁĄCZENIA

Oto jest!😁 program TARGÓW PRACY wraz z linkami do łączenia !!
Program TARGÓW PRACY 2020:👇👇👇👇👇👇👇👇👇
👉Godzina 9:00-9:45 Panel I – Rozpoczęcie Targów Pracy, następnie prezentacja na temat możliwości wsparcia finansowego za pośrednictwem LGD – Wioletta Wilkos Prezes LGD Kraśnik oraz innych instytucji na uruchomienie własnego biznesu.
Link do spotkania :
👉Godzina 10:00-10:45 – Panel II –spotkanie z pracodawcami
Link do spotkania:
👉Godzina 11:15-12:00 – Panel III – Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku – temat: Nowe wyzwania Urzędu Pracy wobec zmian zachodzących na rynku pracy, dyrektor PUP Kraśnik Krzysztof Grzegorczyk, Joanna Kozub – doradca zawodowy – koordynator referatu usług rynku, Eliza Łoska- pośrednik pracy- Koordynator Referatu ds. Cudzoziemców Rynku Pracy
Link do spotkania:
👉Godzina 12:15-13:00 – Panel IV temat: Wsparcie OHP dla młodzieży – Przemysław Jaśkiewicz Zastępca Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy ; Dokumenty aplikacyjne – co powinny zawierać? Pani Katarzyna Kapica oraz Aneta Koślak – Młodzieżowe Centrum Kariery w Kraśniku