Wyniki oceny i wyboru dla operacji własnej

Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji własnej złożonej
w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2020/OW przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej”. 

Operacja własna nr 1/2020/OW

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (w tym z Programem). otwórz

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej otwórz

PROTOKÓŁ otwórz