gmina szastarka

W ramach dostępnych środków PROW 2014 – 2020 w LGD Ziemi Kraśnickiej refundacją
w wysokości 111 182,00 zł tj. do 63,63% wartości projektu może poszczycić się kolejna gmina z naszego obszaru – GMINA SZASTARKA!!!

W celu wzbogacenia oferty turystyczno – rekreacyjno – kulturowej swojej miejscowości Gmina Szastarka zrealizowała projekt budowy nowego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej     w Polichnie Drugiej. Dzięki inicjatywie samorządu gminnego powstało boisko wielofunkcyjne przystosowane do trzech dyscyplin sportowych: piłki ręcznej z ewentualnym wykorzystaniem do piłki nożnej, koszykówki ORAZ pełnowymiarowe, zgodne z wytycznymi polskiego związku sportowego boisko do siatkówki

Prace obejmowały utworzenie sztucznej nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, wykonanie bieżni do skoku w dal, wykonanie piaskownicy do zeskoku do skoku w dal, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej od strony północnej boiska (wzdłuż drogi dojazdowej), piłko – chwyt o wys.4,05 m w miejscu już istniejącego ogrodzenia, siatkę osłonową na budynku hali sportowej oraz zamontowano oprawę oświetleniową na ścianie budynku hali sportowej. 

Gratulujemy Gminie Szastarka zrealizowanego projektu i życzymy kolejnej tak udanej inicjatywy dla mieszkańców!!!