gmina kraśnik

Wsparciem pozyskanym za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej ze środków PROW 2014 – 2020 🙂 
w celu wzbogacenia oferty turystyczno –rekreacyjno-kulturowej w swoim regionie może pochwalić się także Gmina Kraśnik!!!
Kwota dofinansowania w wysokości 1️⃣3️⃣5️⃣0️⃣1️⃣9️⃣,9️⃣8️⃣PLN – tj. ok. 63,63% wartości całego przedsięwzięcia, pozwoliła Gminie Kraśnik na realizację zaplanowanych projektów w zakresie budowy 
6 nowych siłowni napowietrznych w 6 różnych sołectwach: Stróży – Kolonii, Karpiówce, Słodkowie Drugim, Spławach Pierwszych i Drugich oraz Suchyni.
Wszyscy chętni mogą korzystać z nich nieodpłatnie, a przede wszystkim lokalni mieszkańcy!
Cieszymy się 😁, że poprzez tą inicjatywę Gminy Kraśnik stworzono miejsca zachęcające do ruchu
i utrzymania dobrej kondycji, a tym samym zdrowia! Takich miejsc, tak jak i zdrowia nigdy za dużo!
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej gratuluje Gminie Kraśnik pozyskanych środków na rozwój zaplecza turystyczno – rekreacyjnego dla swej miejscowości i dziękujemy za miłą współpracę!
Poniżej zdjęcia utworzonych siłowni💪: