gmina gościeradów

 

Wsparciem pozyskanym za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej ze środków PROW 2014 – 2020
w wysokości 149 033,50 zł  –  tj. 63,63% wartości projektu może poszczycić się również Gmina Gościeradów.

W celu wzbogacenia oferty turystyczno – rekreacyjno – kulturowej swojej miejscowości Gmina Gościeradów zrealizowała projekt budowy nowej, napowietrznej i jednocześnie niekomercyjnej siłowni dla swoich mieszkańców, jak również i turystów, którzy z coraz to większym zainteresowaniem przyjeżdżają odwiedzać „Źródliska” w Łanach.

W ramach zrealizowanej operacji utwardzony został teren oraz zamontowano urządzenia, które widoczne są w fotorelacji zamieszczonej do postu.

Gratulujemy Gminie Gościeradów zrealizowanej operacji i oczekujemy na ponowną tak miłą współpracę z Państwem przy kolejnym projekcie!