gmina dzierzkowice

Wsparcie za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach PROW 2014 – 2020 pozyskują również jednostki sektora finansów publicznych z naszego obszaru – tj. GMINY!
Poprzez zaplanowane projekty w zakresie budowy nowych lub przebudowę istniejących ogólnodostępnych i niekomercyjnych obiektów, a także dzięki uzyskanym dotacjom, samorządy gminne zdecydowanie wzbogaciły ofertę turystyczno – rekreacyjno – kulturową swoich miejscowości, a tym samym naszej Ziemi Kraśnickiej.
Jako pierwsze zaprezentujemy Państwu 4 zrealizowane operacje przez Gminę Dzierzkowice,🤓😄👏
Poprzez inicjatywę Gminy stworzono miejsca przyjazne nie tylko mieszkańcom, ale także turystom, którzy coraz chętniej odwiedzają jej piękne tereny.
Dzięki otrzymanej refundacji w łącznej wysokości 215 828,00 PLN – tj. 63,63% wartości ich projektów, powstały 3 nowe obiekty, a 1 został zmodernizowany: 👇👇👇
1️⃣ scena plenerowa w miejscowości Ludmiłówka z wyposażeniem w ławki dla publiczności;
2️⃣altana rekreacyjna w miejscowości Sosnowa Wola również z wyposażeniem w ławki, stoły, oraz murowany grill;
3️⃣ wiata drewniana w miejscowości Dzierzkowice Wola z wyposażeniem w ławki i stoły oraz murowany grill;
4️⃣zmodernizowano plac zabaw w Dzierzkowicach Rynek – zainstalowano nowoczesne zestawy zabawowe, uzupełniono podłoże, jak również zabezpieczono ten plac zabaw dla dzieciaków w ławkę dla rodziców 🙃
Życzymy, aby utworzone nowe miejsca do spotkań zachęcały do aktywnych form spędzania czasu wolnego zarówno jej mieszkańców, jak i gości spoza gminy.
Gratulujemy Gminie Dzierzkowice pozyskanych środków i dziękujemy za miłą współpracę z LGD Ziemi Kraśnickiej !
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏