SZKOLENIE DLA KGW

Szanowni Państwo, członkowie Koła Gospodyń Wiejskich,

W imieniu Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu w ramach operacji „Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II”, którego głównym celem jest wzbogacenie wiedzy i doświadczeń członków kół gospodyń wiejskich nt. lokalnych, regionalnych, tradycyjnych produktów, istoty krótkich łańcuchów dostaw, zachęcenie do uczestniczenia w krajowym i unijnym systemie ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych oraz poszerzenie wiedzy na temat budowania partnerstw oraz źródeł finansowania. 

Szkolenia skierwane są do kół gospodyń wiejskich z 9 województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, lubelskiego,  podlaskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego. Wiedza, zdobyta podczas szkolenia z pewnością pomoże w poszerzeniu oferty podejmowanych działań i inicjatyw realizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Partnerem projektu jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.

 

W ramach szkolenia mają Państwo zapewnione materiały szkoleniowe oraz wyżywienie. W szkoleniu może wziąć udział maksymalnie dwóch członków z jednego koła. Regulamin rekrutacji i udziału w szkoleniach dla KGW oraz ramowy program szkolenia poniżej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniu uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz należy dostarczyć pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

  1. Miedziana 3A

00-814 Warszawa

z dopiskiem: KSOW – KGW

lub pocztą elektroniczną (skan, fax): a.lidzka@efrwp.com.pl, fax: 22 620 90 93.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 21 września br. Kwalifikacja KGW odbędzie się zgodnie z regulaminem, dołączonym do niniejszego pisma.