“Łączymy pokolenia i tradycje”

„Łączymy pokolenia i tradycje” pod taką nazwą Gminny Dom Kultury w Zakrzówku zorganizował w dniu 16.08.2020 r. imprezę plenerową, podczas której przybliżona została kulturalno – artystyczna różnorodność powiatu kraśnickiego, a także bogactwo krajobrazowe. Odbyły się warsztaty wizażu, ceramiki oraz bibułkarstwa. Przeprowadzone zostały liczne konkursy i zawody, a czas umilały występy zespołów artystycznych z terenu powiatu – obszaru LSR LGD Ziemi Kraśnickiej.

To kolejna inicjatywa, którą LGD Ziemi Kraśnickiej mogło wesprzeć w ramach PROW 2014 – 2020 w  kwocie 12 107,00 zł.