Perły i Brylanty czyli Piękno Ziemi Kraśnickiej”

Kochani jest nam bardzo miło, iż możemy się pochwalić, iż za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej w ramach PROW 2014 – 2020 powstała przepiękna publikacja autorki Lucyny Marii Franc pt: „ Perły i Brylanty czyli Piękno Ziemi Kraśnickiej” Publikacja składa się ze zdjęć promujących ofertę turystyczną, walorów przyrodniczo – krajobrazowych oraz kulturowych Ziemi Kraśnickiej, a także z „produktu” lokalnej twórczości w postaci wierszy promujących produkt lokalny i twórczość międzypokoleniową promującą obszar pod kątem turystyki i kultury.

W/w publikację można było nabyć nieodpłatnie między innymi podczas organizowanych spotkań autorskich, ale jeśli ktoś nie miał okazji to zachęcamy do przeczytania w linku poniżej

http://urzedow.pl/_news/_2020/poezja_franc.pdf

Kwota dofinansowania wyniosła 16 800,00 zł