To właśnie tu się wydarzyło. Antologia najpiękniejszych prac literackich dotyczących miejscowości z terenu Gminy Gościeradów”

Dzięki pozyskanym środkom w kwocie 18 500,00 zł  w ramach PROW 2014 – 2020 za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej powstała wspaniała publikacja wydana przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gościeradowa we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Gościeradowie. Książka pt; „To właśnie tu się wydarzyło. Antologia najpiękniejszych prac literackich dotyczących miejscowości z terenu Gminy Gościeradów” promuje walory przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej, zawiera najpiękniejsze prace literackie dotyczące miejscowości z terenu Gminy Gościeradów oraz zdjęcia. W ramach promocji publikacji odbyło się spotkanie podczas, których można było bezpłatnie nabyć publikację.

Kto jeszcze nie czytał, ani nie miał okazji nabyć egzemplarza może skorzystać w wersji elektronicznej znajdującej się w linkach poniżej

https://goscieradow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/177333/to_wlasnie_tu_sie_wydarzylo

https://biblioteka.goscieradow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/8736/to_wlasnie_tu_sie_wydarzylo_antologia_najpiekniejszych_prac_lite