Adaptacja pomieszczeń OSP celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Gościeradowie

Czas na pierwszego beneficjenta z Gminy Gościeradów!

Wsparciem pozyskanym za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej ze środków PROW 2014 – 2020
w celu kreowania i wzmacniania aktywności lokalnej poprzez wzmocnienie kapitału społecznego 
w swoim regionie może wykazać się także Ochotnicza Straż Pożarna w Gościeradowie w kwocie
74 929,00 zł.

Poprzez realizację operacji pn.: „Adaptacja pomieszczeń OSP celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej w Gościeradowie” stowarzyszenie mogło przeprowadzić roboty rozbiórkowe, przygotowawcze oraz posadzkarskie i malarskie sali głównej, pomieszczenia dla młodzieży, korytarza
z wiatrołapem, także roboty przygotowawcze i remontowe pomieszczenia ogólnodostępnego oraz zakupić niezbędne wyposażenie w postaci stolików, biurka, krzesełek, również krzeseł obrotowych, stołu do ping – ponga, mobilnego nagłośnienia, zamykanej szafy stalowej, urządzenia wielofunkcyjnego, tablicy korkowej    i interaktywnej z rzutnikiem, sofy, szafek zawieszanych, odkurzacza z funkcją piorącą czy konsoli do gier wideo.

Inicjatywa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościeradowie zasługuje na wielkie uznanie, ponieważ
i zmodernizowano miejsce, w którym realizowane mogą być różnego rodzaju wydarzenia społeczno – kulturalne, ale również zaopatrzono ten obiekt w sprzęty, dzięki którym jest on gotowy na przyjęcie grupy
o różnym stopniu zainteresowania w ramach spotkań realizowanych przez samych mieszkańców, lokalnych liderów, lokalny samorząd, czy różne organizacje zgłaszające się z potrzebą lokalową na organizowanie wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność.

Życzymy wielu ciekawych pomysłów i okazji do organizacji spotkań dla lokalnej społeczności!

Poniżej zamieszczamy zdjęcia nadesłane przez naszego Beneficjenta ukazujące zaistniałe zmiany                    w salach OSP Gościeradów po zrealizowanej operacji.