Adaptacja części budynku remizy OSP na Ostrowieckie Centrum Aktywności Społecznej”

Wsparcie za pośrednictwem LGD Ziemi Kraśnickiej ze środków PROW 2014 – 2020 w celu kreowania
i wzmacniania aktywności lokalnej poprzez wzmocnienie kapitału społecznego  w swoim regionie otrzymało również Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie gm. Wilkołaz w wysokości 90 484,00 zł.

Dzięki realizacji operacji pn.: „Adaptacja części budynku remizy OSP na Ostrowieckie Centrum Aktywności Społecznej” Wnioskodawca mógł zrealizować prace budowalne tak jak: wykonanie warstw podłogi, w podkłady, izolacje i okładzinę podłogi, w tym podkłady, izolację cieplną stropu, roboty malarskie, w tym tynk mozaikowy oraz malowanie ścian i sufitów, montaż sufitu podwieszanego w Sali głównej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę parapetów wewnętrznych, wykonanie instalacji sanitarnej obejmującej: biały montaż z zestawem wodomierzy, instalację wody zimnej, cieplnej, cyrkulacji, instalacji kanalizacji, instalacji c.o. oraz gazowej.

Poprzez tą inicjatywę Ostrowieckiego OSP zmodernizowano miejsce, w którym realizowane mogą być różnego rodzaju przedsięwzięcia społeczno – kulturalne przez lokalnych liderów, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców.

Życzymy, aby zrealizowane przedsięwzięcie, dzięki któremu powstała funkcjonalna i przyjazna przestrzeń, sprzyjało w realizacji podejmowanych działań aktywizujących lokalną społeczność.

Oto zdjęcia ukazujące zmodernizowane pomieszczenia.