Przystosowanie budynku remizy strażackiej w Sulowie do pełnienia wiejskiego centrum aktywności społecznej

 

Kolejną dobrą praktyką w celu kreowania i wzmacniania aktywności społecznej na obszarze LGD Ziemi Kraśnickiej, którą zaprezentujemy będzie projekt zrealizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Sulowie. Stowarzyszenie to wykorzystało fundusze dostępne w Lokalnej Grupie Działania Ziemi Kraśnickiej ze środków PROW 2014 – 2020 w wysokości 93 920,00 zł, które przeznaczyło na operację pt.: „Przystosowanie budynku remizy strażackiej w Sulowie do pełnienia wiejskiego centrum aktywności społecznej”. Poprzez realizację projektu Wnioskodawca wykonał docieplenie ścian oraz remont cokołu z ociepleniem, jak również zakupił krzesła do sali spotkań. Dzięki pozyskanym funduszom, zostało stworzone miejsce, gdzie między innymi mogą odbywać się różnego rodzaju spotkania, prelekcje i inne inicjatywy lokalnych liderów, czy organizacji aktywizujących lokalną społeczność.

Gratulujemy zrealizowanego projektu i życzymy wielu owocnych spotkań lokalnej wspólnoty!

W załączeniu zamieszczamy zdjęcia, które przedstawiają efekt wykonanych prac.