Wstępna lista rankingowa – projekt PRZEDSIĘBIORCZA LUBELSZCZYZNA

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu) przedstawiają wstępną listę rankingową do projektu „Przedsiębiorcza Lubelszczyzna”.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku ewentualnych rezygnacji do projektu kwalifikowane będą kolejne osoby z listy rezerwowej  z uwzględnieniem proporcji kobiet i mężczyzn zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie.

WYNIKI