TARGEO

Naszym Beneficjentem, który jako pierwszy
podpisał umowę i rozpoczął realizację operacji – i jako pierwszy się rozliczył jest
firma TARGEO
Damian Wnuk z
Gminy Urzędów. Umowa o dofinansowanie na rozwój firmy opiewała na kwotę ponad
297 000,00 zł. TARGEO Damian Wnuk 
jest firmą geodezyjną, która specjalizuje się w realizacji prac z zakresu
geodezji i kartografii a także skaningu laserowego oraz fotogrametrii.

W ramach umowy właściciel mógł doposażyć firmę w nowy
sprzęt geodezyjny, który pozwala precyzyjnie realizować wszelkie zlecenia, ale
przede wszystkim stworzył 2 nowe miejsca pracy na obszarze LSR LGD Ziemi
Kraśnickiej.

 

Usługi, które świadczy firma TARGEO są rozpisane
na stronie internetowej: http://tar-geo.pl/

 

Gratulujemy!