projekt plant

Jako kolejnego Beneficjenta, a raczej Beneficjentkę środków PROW 2014 – 2020 dostępnych w ramach LSR LGD Ziemi Kraśnickiej przedstawiamy Panią Karolinę Lenart z gminy Wilkołaz. Dzięki wsparciu
w formie premii 50 tys. zł Pani Karolina zrealizowała swój pomysł na utworzenie firmy
w zakresie architektury krajobrazu zajmującej się projektowaniem i zakładaniem ogrodów pn. Projekt Plant  www.projektplant.pl Realizując swoje marzenie jakim było otworzenie własnej działalności gospodarczej oraz korzystając z dotacji Pani Karolina doposażyła się w liczny sprzęt przede wszystkim umożliwiający jej świadczenie usług.