Hipoterapia Elżbieta Sadowska

Jak cudownie jest słyszeć, że praca jest jednocześnie pasją!

Dzięki środkom finansowym w wysokości 50 tys. zł z PROW 2014 – 2020 udostępnionych w ramach realizacji LSR LGD Ziemi Kraśnickiej możliwość taką otrzymała i wykorzystała Pani Elżbieta Sadowska, zamieszkująca teren gminy wiejskiej Kraśnik.

Pani Elżbieta jest prawdziwym miłośnikiem koni, ale przede wszystkim doświadczonym jeźdźcem
z wieloletnim stażem oraz hipoterapeutą! Pozostając wierna swym zamiłowaniom otworzyła działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hipoterapii, którą prowadzi w Stajni Viktoria na Dąbrowie Bór.

Dla pewności, że piszemy o prawdziwej pasji, zapraszam Państwa do odwiedzenia stron internetowych: www.heshipoterapia.pl  i www.facebook.com/hipoterapiaelzbietasadowska.
Już same informacje na nich zamieszczone, pozwalają wręcz odczuć zaangażowanie w to co robi Pani Elżbieta i dla kogo!

Pani Elżbieto gratulujemy samorealizacji i spełnienia! A Państwa zachęcamy do skorzystania
z prowadzonych przez Panią Elżbietę zajęć z zakresu hipoterapii!