Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu cenowym na kompleksową organizację wyjazdu studyjnego

Zaproszenie do wzięcia udziału w zapytaniu cenowym

Formularz ofertowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Sprostowanie do pkt 5 Szczegółowego opisu zadań – wyjazd studyjny rozpoczyna się z Lublina