Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne Parafialnej Orkiestry Dętej Szastarka

Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka zrealizowała projekt grantowy pt: „Rozwój aktywności lokalnej poprzez doposażenie w instrumenty muzyczne Parafialnej Orkiestry Dętej Szastarka”. W ramach projektu zakupiła instrument muzyczny – tubę.

Kwota pozyskanych środków to 12 413,00 zł

Z wykorzystaniem zakupionego sprzętu zostało zorganizowane 13 spotkań.

Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka wspaniale wpisuje się w potrzeby mieszkańców gminy umożliwiając im podnoszenie umiejętności, zwiększając poziom integracji i aktywności społeczności na rzecz rozwoju środowiska lokalnego i obszaru objętego LGD  Ziemi Kraśnickiej.

Cieszymy się , iż pozyskane środki od LGD Kraśnik przyczyniły się do wzbogacenia orkiestry w nowy sprzęt oraz do organizacji wielu ciekawych inicjatyw/spotkań.

 

Jeden z występów znajduje się w linku poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=VrwH4xh3msc&fbclid=IwAR3XVFQh3UEZTAI_utfSLeFjVlYYF6DdOuz-fMvUqwhPztxs6KuJR-3NfsI