Ogłoszenie o II naborze w ramach projektu Przedsiębiorcza Lubelszczyzna

pl_formularz_zgloszeniowy_aktualny wersja WORD

pl_formularz_zgloszeniowy_aktualny – wersja PDF

pl_karta_oceny_biznesplanu

pl_karta_oceny_rozmowa_z_doradca

pl_karty_oceny_formularza_zgloszeniowego

pl_regulamin_przyznawania_wsparcia

pl_regulamin_rekrutacji_aktualny

pl_umowa_o_dofinansowanie

pl_wzór_biznesplanu