Kolejny zrealizowany projekt grantowy :)

Kolejny grant zrealizowany – kolejna publikacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie gm. Wilkołaz w ramach pozyskanych środków od LGD Kraśnik zrealizowała grant pn: „Folder promujący Gminę Wilkołaz”.

W ramach zadania  wydana została publikacja pt: „Gmina Wilkołaz”.

Kwota pozyskanych środków 11 780,00 zł

Publikacja promuje lokalne zasoby kulturowo – przyrodnicze ziemi wilkołaskiej w tym obszar LGD

Publikację znajdziecie pod linkiem

http://wilkolaz.pl/FCK/Folder%20%20Gmina%20Wilko%C5%82az/Wilko%C5%82az_Gmina_folder.pdf