Skrócenie czasu rekrutacji do projektu Przedsiębiorcza Lubelszczyzna” (9.3)

Szanowni Państwo,

Europejskie Centrum Doradczo – Szkoleniowe Rafał Dudzic  (Lider)  oraz  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej i Benefit Projekt Andrzej Bożek (Partnerzy projektu)  informują, że rekrutacja do projektu zostaje zawieszona w dniu 13.11.2019 o godz. 12.00 (zgodnie z zapisami  § 2 pkt. 8 Regulaminu rekrutacji).

W związku z powyższym nabór Formularzy Rekrutacyjnych prowadzony będzie wyłącznie  do
13.11.2019 r. do godziny 12.00