Poprawa oczywistych omyłek pisarskich dot. naboru nr 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  Ziemi Kraśnickiej informuje o naniesionych poprawkach dot. poprawnego zapisu odnośnie ilości przyznanych punktów dla wniosku o numerze ewidencyjnym 2/19.2/6/2019/2019 na liście operacji wybranych do dofinansowania.

W załączeniu poprawiony dokument: Lista operacji wybranych do dofinansowania .