Uzupełnienia/poprawa oczywistych omyłek pisarskich dot. naboru nr 4/2019

Uzupełnienia/poprawa oczywistych omyłek pisarskich dot. naboru nr 4/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o naniesionych poprawkach dot. poprawnego tytułu operacji nr 1/19.2/4/2019/2019 na protokole z posiedzenia Rady oraz na liście operacji wybranych do dofinansowania z naboru nr 4/2019. W złączeniu dokumentacja

Protokół z posiedzenia Rady z dnia 19.09.2019 r.

Lista operacji wybranych do dofinansowania