“Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w ramach projektu
“Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu” zorganizowała wyjazd studyjny pn. “Hortiterapia – innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich”na teren woj. warmińsko-mazurskiego. Celem operacji było poniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarstw.