zapraszamy do udziału w projekcie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia”

zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym pn. „Kreatywna wieś – dobre praktyki w Polsce” – województwo kujawsko-pomorskie, w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich”.

W załączniku przesyłamy kartę zgłoszeniową oraz informację o projekcie.

Prosimy o zamieszczenie informacji na Państwa stronie internetowej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w terminie do dnia 20 września br. do godz. 16.00 na adres: biuro@lgdkozienice.pl, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, ul. M. Kopernika 8/17, 26-900 Kozienice.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów 793­864­252,

(48) 366­18­99

karta zgłoszeniowa na wyjazd