Rozpoczynamy rekrutację do projektu Wspólne inicjatywy szansą na rozwój ziemi kraśnickiej

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Frux Solis Małgorzata Solis oraz Bożeną Oleszko-Agroturystyka u Bożenki zaprasza do udziału w operacji  pn. „Wspólne inicjatywy szansą na rozwój ziemi kraśnickiej”

Celem operacji jest upowszechnienie wiedzy w zakresie wspólnych inicjatyw opartych na lokalnych zasobach na terenach wiejskich

Operacja przewiduje realizację :

*Szkolenia/warsztatów z zakresu budowania sieciowego produktu w dniach 26-27.08.2019

*Szkolenia/warsztatów z zakresu promocji produktów i ofert turystycznych w dniach 17-18.09.2019

*Szkolenia/warsztatów z zakresu produktu sieciowego oraz jego promocji na przykładzie obiektów istniejących na terenie LGD Ziemi Kraśnickiej  w dniach 24-26.10.2019

*Wyjazdu studyjno-szkoleniowego dotyczący dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania turystycznych produktów sieciowych w dniach 14-16.10.2019

Osoba zakwalifikowana do projektu uczestniczy we wszystkich w/w szkoleniach/wyjazdach

Operacja skierowana jest do osób z województwa lubelskiego (powiatu kraśnickiego):

– przedstawicieli firm prowadzących działalność gospodarczą w branży turystycznej/rekreacyjnej/budowlanej/reklamowej/gastronomicznej,

– producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,

– przedstawicieli  gospodarstw agroturystycznych i zagród tematycznych,

– przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 12 sierpnia. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl, www.frux-solis.pl.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Dokumenty do pobrania: