Rozpoczynamy rekrutację do projektu “Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu”

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru, Lokalną Grupą Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” oraz Lokalną Grupą Działania Zapiecek zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym „Hortiterapia  -innowacyjna terapia oparta na zasobach obszarów wiejskich”  w ramach operacji  pn. „Innowacyjność w rolnictwie drogą do sukcesu” w dniach 12-14 września 2019 roku.

Celem wyjazdu studyjnego jest  podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych kierunków rozwoju gospodarstw.

Wyjazd skierowany jest do osób z województwa lubelskiego:

-przedstawicieli samorządów,

-rolników,

-przedsiębiorców,

-przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych,

-przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,

-ośrodków naukowych,

-przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego,

-organizacji turystycznych,

-jednostek edukacyjnych,

osób związanych z branżą turystyczną oraz innych potencjalnych interesariuszy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub elektroniczną (skan) w nieprzekraczającym terminie do dnia 14 sierpnia br. do godz. 16.00  na adres: biuro@lgdkrasnik.pl, Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej tj.www.lgdkrasnik.pl oraz partnerów www.zacydrowani.pl, www.krainawokollublina.pl, www.lgdzapiecek.pl

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: Wioletta Wilkos, tel. 668 881 103, 81 825 27 27

Dokumenty do pobrania: