Ważna informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje :

 

Pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich w 2019 r. https://bit.ly/2JlRhGQ
W związku z wejściem w życie 7 maja 2019 r. rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej.
Nabór wniosków rozpoczyna się z dniem wejścia w życie przepisów rozporządzenia, a pomoc będzie przyznawana do wyczerpania środków. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln. zł.
➡️ Więcej informacji: https://bit.ly/2JlRhGQ