Akademia Lidera Społecznego – relacja

Zgodnie z założeniami realizowanego projektu własnego przez LGD Ziemi Kraśnickiej pn.: „ Inkubator organizacji pozarządowych ziemi kraśnickiej” w dniach 25-26.03.2019r. odbyła się I edycja dwudniowego szkolenia wyjazdowego „Akademia lidera społecznego” dla 15 osobowej grupy. Zakresem 16 – godzinnego szkolenia została objęta tematyka dotycząca zasad angażowania mieszkańców do działania, bycia skutecznym liderem, form partycypacji społecznej, konsultacji społecznych i współpracy z samorządem oraz zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowych.

 

Poniżej relacja ze szkolenia.