Wyniki konsultacji LSR oraz Kryteriów lokalnych dot. projektów grantowych

Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem proponowanymi zmianami dotyczącymi aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i jej załączników, w tym również  kryteriów lokalnych dot. projektów grantowych, do Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zostały zgłoszone uwagi oraz propozycje z Państwa strony dotyczące wprowadzanych zmian.

W ramach organizowanego przez LGD spotkania konsultacyjnego w dniu 19.02.2019r. uczestniczyło pięciu przedstawicieli stowarzyszeń z obszaru naszego LGD , którzy przedstawili swoje opinie.

            Zgodnie z procedurami Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej przeprowadzi ponowna analizę dokumentacji i opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR i kryteriów lokalnych dot. projektów grantowych, które przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu
4 marca 2019r.