Relacja ze spotkania informacyjnego dla Kół Gospodyń Wiejskich

W ubiegły piątek 14 grudnia 2018 r. Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Kraśniku, zorganizowała spotkanie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu działania LGD na temat warunków, zasad i korzyści rejestracji KGW. Dziękujemy za wszystkie pytania i liczne przybycie.