Informacja o poprawie omyłek w dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 8/2018 oraz 9/2018

Informacja o poprawie omyłek w dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 8/2018 oraz 9/2018.

Informacja o poprawie oczywistych omyłek w dokumentacji z przeprowadzonego naboru nr 8/2018 oraz 9/2018

W związku z weryfikacją dokumentacji przez Zarządu Województwa dotyczącej naboru nr 8/2018 oraz 9/2018 Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej podczas Posiedzenia Rady dnia 22.11.2018r. poprawiła błędne zapisy we wskazanych przez Zarząd Województwa dokumentach zawierających oczywiste omyłki.

Protokół nr 1/XII/2018 – Pobierz

Lista obecności – pobierz

Poniżej przedstawiono nieprawidłowości oraz dokumenty podlegające weryfikacji na posiedzeniu Rady w dniu 22.11.2018r. z poprawnie zapisaną treścią:

– Protokół z posiedzenia Rady LGD nr 1/XI/2018 dotyczący naboru nr 8/2018 i 9/2018, tj.  – uwzględniający poprawki oznaczone kolorem czerwonym – Pobierz

– Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 8/2018 – uwzględniająca poprawki w kolumnie “Wartość dofinansowania” oraz “Kwota wsparcia wyliczona przez LGD” oraz wynikające z naniesionych poprawek wartości w polu “Razem” obydwu kolumn. – pobierz