Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji w zakresie ulepszania lub stworzenia nowego produktu turystycznego na obszarze wiejskim – nabór 9/2018

Protokół z posiedzenia rady LGD nr 1/XI/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR nabór 9.2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę LGD Kraśnik w ramach naboru 9.2018