Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej nabór 8 /2018

Protokół z posiedzenia rady LGD nr 1/XI/2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR ( w tym z programem) ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Krasnickiej w ramach naboru 8/2018

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Krasnickiej w ramach naboru 8/2018