Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Kraśnickiej – LSR

W związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (LSR), Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do proponowanych zmian.

Zakres proponowanych zmian oraz aktualny LSR wraz z załącznikami podane są poniżej – proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym i/lub tekst proponowany do usunięcia przekreślono.

 

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym niżej formularzu do dnia 19 października 2018r. do godz. 16.00 pocztą elektroniczną na adres: biuro@lgdkrasnik.pl; lub osobiście w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik w godzinach pracy biura (tj. 8.00 – 16.00).

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu 19 października o godz. 16.00 w biurze LGD Ziemi Kraśnickiej
ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy LSR, podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w LSR, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

LSR Kraśnik 28.05.2018r. tekst z proponowanymi zmianami

Formularz zgłaszania zmian