Informacja o wycofaniu wniosku dot. projektu własnego złożonego w ramach ogłoszenia nr 2/2018/OW

Informacja o wycofaniu wniosku dot. projektu własnego złożonego w ramach ogłoszenia nr 2/2018/OW

 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej informuje o wycofaniu wniosku dot. projektu własnego nr 1/19.2/2/2018/OW/2018 dot. Przedsięwzięcia 1.4.1 Utworzenie sieci – ziemia kraśnicka w ramach ogłoszenia nr 2/2018/OW. W związku z brakiem zainteresowania realizacji operacji własnej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą z naszego obszaru informujemy, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru LGD Ziemi Kraśnickiej w celu wykorzystania środków z Przedsięwzięcia 1.4.1 Utworzenie sieci – ziemia kraśnicka na Przedsięwzięcie 1.1.1 Bądź przedsiębiorczy wsparcie dla przyszłych przedsiębiorców, które również wpłynie na rozwój przedsiębiorczości na obszarze LGD Ziemi Kraśnickiej.