Wyniki dotyczące oceny i wyboru do finansowania operacji własnych złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2018/OW oraz 2/2018/OW przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej

Operacja własna nr 1/2018/OW

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (w tym z Programem)

Operacja własna nr 2/2018/OW

Lista operacji wybranych do dofinansowania ocenionych przez Radę Lokalnej grupy Działania Ziemi Kraśnickiej

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR (w tym z Programem)

Protokół