Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich.

W dniach 10-11.09.2018 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej zorganizowała szkolenie wraz z wyjazdem studyjnym dla LGD z woj. lubelskiego pn. ” Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich”. Celem operacji było podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników LGD woj. lubelskiego w zakresie działań wspierających rozwój obszarów wiejskich. Tematami szkolenia były: Budowanie kapitału organizacji na bazie wolontariatu, Facylitacja w pracy z grupą – projekty sieciowe, Metody animacji w środowisku lokalnym.