NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR IV) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór IV).

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie

od 11.06.2018 do 22.06.2018 r.

osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach Partnerów Projektu:

  • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw,
  • Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
  • Lokalna Grupa Działania “Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
  • Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

w godzinach pracy poszczególnych biur.

Prosimy o uprzednie telefoniczne uzgodnienie wizyty w biurze.

Wnioski powinny być składane  wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie zzapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).

Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie http://www.lfr.lublin.pl/projekty/moj-pomysl-moj-biznes-moj-sukces/ w zakładce “dokumenty do pobrania” oraz stronach internetowych Partnerów projektu.

Link do zakładki na stronie LGD Ziemi Kraśnickiej: https://lgdkrasnik.pl/2017/04/19/dotacje-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/