Informacja o wyniku konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w związku z przedstawionymi do konsultacji z Państwem zmianami dotyczącymi Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej i jej załączników w perspektywie finansowej 2014-2020, do Stowarzyszenia LGD Ziemi Kraśnickiej nie zostały zgłoszone żadne uwagi i nowe propozycje
z Państwa strony.

Jednocześnie informujemy, że w ramach organizowanego przez LGD spotkania konsultacyjnego w dniu 17.05.2018r. nie było osób chętnych do zapoznania się z proponowanymi zmianami i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Zgodnie z procedurami Zarząd LGD Ziemi Kraśnickiej opracuje końcową wersję propozycji zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemi Kraśnickiej i jej załącznikach, którą przekaże pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.