Bezpłatne szkolenia “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”

Szanowni Państwo,

zapraszamy na bezpłatne szkolenia “Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”. Moduł I obejmuje szkolenia podstawowe, których celem jest usystematyzowanie i wzbogacenie wiedzy na temat podstaw systemu prawnego w Polsce. Szkolenie adresowane jest do struktur działających na obszarach wiejskich lub w małych ośrodkach miejskich.

Cykl szkoleniowy skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie wsi i/lub małych miejscowości, jak również do przedstawicieli władz gmin i powiatów zaangażowanych społecznie.

Zajęcia poprowadzą eksperci posiadający doświadczenie w popularyzacji wiedzy prawniczej oraz trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w praktycznej działalności i animacji społecznej w terenie. I Moduł obejmuje 12 godzin zajęć w wielu lokalizacjach w Polsce. Zagadnienia przedstawione w I Module będą kontynuowane i poszerzane w Module II, który obejmie także inne aspekty związane ze stanowieniem prawa (zaplanowane na II półrocze 2017 r.).

W module pierwszym, zaplanowanym od kwietnia do lipca br. włącznie, uczestnicy uszczegółowiają i porządkują wiedzę o tym, czym jest proces stanowienia prawa, poznają najważniejsze narzędzia uczestnictwa w tym procesie. Zajęcia będą oparte na zasadzie interakcji, przekładając zagadnienia teoretyczne na realia życia codziennego, problemy z którym każdy z uczestników miał lub może mieć do czynienia w praktyce. Zajęcia poprzedza dyskusja między uczestnikami o ich doświadczeniach praktycznych w tym zakresie.

Tematyka szkolenia:

  • Proces stanowienia prawa – jak tworzy się prawo, kto może stanowić

prawo, jakie są główne źródła prawa oraz   kompetencje poszczególnych

szczebli administracji publicznej (rządowej i samorządowej).

  • Finansowe skutki tworzenia prawa – na poziomie gminy i na poziomie

organizacji.

  • Proce dobrej legislacji, jakie są ramy czasowe problemu

legislacyjnego, na co obywatele mają wpływ.

  • Monitoring procesów stanowienia prawa – funkcje i narzędzia.

Terminy i miejsca szkoleń: (dzień 1: 10.30-18.00, dzień 2: 9.00-16.00)

  • województwo lubelskie, 17-18.05.2018r., Lublin
  • województwo kujawsko-pomorskie, 21-22.05.2018r., Brzoza
  • województwo mazowieckie, 24-25.05.2018r., Warszawa
  • województwo dolnośląskie, 04-05.06.2018r., Milicz
  • województwo lubuskie, 07-08.06.2018r., Gorzów

Więcej informacji:

http://prawonawsi.pl/aktualnosci/szkolenia-podstawowe/

Rekrutacja: http://prawonawsi.pl/rekrutacja/

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie.

Kontakt: Julika Tatur z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (lider projektu, adres e-mail: ika.tatur@faow.org.pl