Podpisanie umowy na realizację zadań, które mają na celu „Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej poprzez operacje o charakterze międzypokoleniowym”

W dniu 4 kwietnia 2018 roku Prezes Lokalnej Grupy Ziemi Kraśnickiej  Pani Wioletta Wilkos podpisała umowę na realizację zadań, które mają na celu „Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej poprzez operacje o charakterze międzypokoleniowym”. Kwota pomocy z PROW 2014-2020 wyniosła 169 457,00 zł.